Monday, May 23

Pemutus Pekit AMD ari akim ti bepeneleba

0

Ukai nitihka pekara ke udah disebut ari raban mensia mayuh, ku Snowdan Lawan

KUCHING: Pemutus lagu-lagu ti dipilih masuk pekit Anugerah Muzik Dayak (AMD) betuiaka 20 iku juri ti landik sereta bepeneleba dalam bidang muzik sigi bisi atur ke patut dititih lalu ukai baka ke disebut sekeda orang ke madahka sekeda lagu Dayak ke kena pilih nya niru lagu ari menua bukai.

DATAI TUMU ILA: Snowdan (dua kiba) enggau Senorita Linang (dua kanan) ngayanka pelan penuduk orang mayuh maya AMD ba BCCK sereta diperatika komiti DAMA Ges Berundang (kiba) Sekretari Mervyn Tajem (belakang Snowdan) enggau Sapit Sekretari Isa Lee (kanan).

Chairman Gerempung Artis enggau Pemuzik Dayak (DAMA) Snowdan Lawan madah lagu-lagu ti kena pilih masuk pekit AMD nya dipilih enggau pengabis silik ari tiap renggat ulih bala juri tauka akim.

“Akim tauka juri bisi atur ke patut dititih sida ba tiap iti lagu ke dianjung artis Dayak. Nya alai kami bisi 20 iku akim ke bisi peneleba ba muzik, nemu macha not enggau leka lagu.

“Nambah enggau nya AMD bisi 10 iti kategori sereta 20 iti perais. Tiap pemutus akim deka dipansik baru nengah auditor ke dipadu iya nya Ernst & Young.

“Naka kediatu kami enda nemu sapa ke deka menang tu ila, semina ba malam AMD 6 November baru pemutus ari Ernst & Young deka dibuka.

“Nya alai sebarang berita ke madahka bisi lagu-lagu ti kena pilih nya bisi sekeda lagu nya lagu ‘ciplak’ nitihka tiun lagu menua bukai. Nya ukai cherita amat. Enti ‘orang’ tu bisi nemu berita ke baka nya, asuh iya meri penerang ngagai kami. Kualiti lagu sigi dikemeratka,” ku Snowdan.

Kelimpah ari nya, Snowdan ti mega Kaban Kunsil Nengeri (ADUN) Balai Ringin madahka AMD taun tu deka mantaika gaya ke lain agi enti dibandingka DAMA 2008 laban DAMA kediatu udah numbuhka palan iya empu ke tau alai artis sereta peminat muzik Dayak begempung ngemansangka industri muzik Dayak.

“DAMA 2008 lebuh nya bedau bisi gerempung lalu semina bepanggai ba Balai Dagang Bansa Dayak (DCCI) ke nyadi pengatur pengawa nya suba.

“Diatu kami udah bisi gerempung DAMA ke udah direjister kena 2 Mac taun tu tadi ke deka nyadi pengelala ngagai kami,” ku iya.

Iya nambahka DAMA taun tu deka mantaika 10 iti kategori ke deka meri 20 iti perais, lalu perais ke pengabis tinggi  deka diberi malam nya ila, Anugerah Bintang DAMA ke deka meri kelala ngagai siku anak seni Dayak ari tiga komuniti (Iban, Bidayuh enggau Orang Ulu) ketegal ke udah mayuh nyukung industri seni muzik Dayak ngelamatu.

Entara anugerah ke bukai bisi dipekitka malam nya, ‘Best Dayak Male Singer, Best Dayak Female Singer, Best Dayak Duo/Group, Best New Artist, Best Patriotic Song, Best Video Album of the Year, Best Album Cover enggau Song of the Year ti begunaka akim lalu semina anugerah ‘popularity’ aja ke ngena servis pesan jaku pandak (sms) ke dianjung ngagai kompeni penyambung besai baka Celcom, DiGi enggau Maxis ba lumur 32202 ti udah belabuh ari 6 Oktober, lalu ditutup kena 6 November tu ila.

Atur pengawa nya ila deka dispunsa radio CatsFM ke disukung ulih TV3 ke deka ngerikod pekit nya lalu ditabur ba TV3 ba hari ke bukai.

“Surat berita ke nabur berita sepemanjai kimpin DAMA enggau malam AMD nya ila, Utusan Borneo enggau The Borneo Post.

Spunsa bukai ti sama bela nyukung AMD, iya nya Carlsberg, Celcom, Anggun Collection, Habib Jewels, Ernst & Young, Iridea Sdn Bhd enggau KBC Event Management.

Bala artis ke menang pekit AMD nya ila deka diberi trofi pewter ti digaga baka terabai berukir Iban, Bidayuh enggau Orang Ulu, kelimpah ari mata duit, setipikit enggau perais ari Habib Jewels.

Entara pemesai dipelaba deka datai ba AMD nya ila, Kepala Menteri Pehin Sri Abdul Taib Mahmud, sereta pemesai-pemesai menua ke bukai.

Urung 2,000 iku bala peminat muzik Dayak deka datai sama ngerami pengawa nya.

Ba atur pengawa nya mega, deka diatur pengawa ‘Red carpet’ ke deka nerima bala artis Dayak lalu penatai sida iya deka diinterbiu DJ tebilang bansa Dayak Matthew Abu enggau Rachel Siah.

Malam AMD nya ila entara artis Dayak ke deka mantaika pengelandik sida iya belagu tauka bemain perengka muzik, Jerry kamit enggau Tuku Kame, Clemence joy, Rickie Andrewson, Rosianna Urai, Jolly Jengan, Diana Nini, Lydia Mike, Ernesto, Lucy M, band Spitfire enggau Masterpiece sereta deka di iring ulih band DAMA Combo.

Snowdan mega ngelalau raban artis Dayak bukai terus nyukung industri muzik Dayak lalu sama-sama begempung ba baruh DAMA ke deka nyadi palan nyukung pengawa seni sida iya.

“Baka ba AMD tu artis Dayak ke nganjung lagu sida iya enda tau enda udah ngerijister nyadi raban DAMA. Enggai nyadi enti sema sida iya menang ba AMD tang ukai raban DAMA.

“Kelimpah ari nya mega lebuh artis Dayak begempung enggau stisin tv baka TV3 enggau Astro, pekara ke chukup berat iya nya artis ke diambi belagu tauka ngaga ‘show’ enda tau enda raban DAMA.

“Pia mega Borneo Music Portal Sabah, Malaysian Music Council (MMC) kediatu benung berunding deka bekerejasama enggau DAMA,” ku iya lalu nambah DAMA ukai semina ke bansa Dayak aja tang bansa bukai ke bisi minat ba lagu Dayak tau masuk nyadi raban DAMA.

AMD deka diatur kena hari Enam (6 Nov) ba BCCK belabuh ari pukul 7 lemai lalu orang mayuh dilalau datai tumu ke agi ngambika bisi peluang betemu enggau bala artis Dayak.

Naka kediatu tikit kena meda AMD agi bisi dijual ba agen-agen ke udah dipadu ulih DAMA nyual tikit, opis DAMA enggau ba penama ba BCCK 6 November tu ila.

Tikit dijual enggau rega RM100 (penuduk ba mua), RM50 ke penuduk tengah enggau RM30 ke penuduk belakang.

Penerang ke silik tau telefon ngagai opis DAMA ba 082-368739 tauka meda ruai siber www.dama.my