Belajar sebengkah proses sepemanjai pengidup, ku Elvis

0

BELA RANSING: Sekeda ari penyereta ke bela bisi ngulu kelas orang besai tuai ari Rumah John, Sungai Sesibau mandangka pengelandik sida maya pengawa nya.

KAPIT: D.O Kapit, Elvis Didit ngelalau raban orang ke masuk kelas besai tuai ke dikumbai ‘Adult Literacy Class’ (LEADS), belajar nya proses sepemanjai pengidup laban penemu endang enda kala chukup.

“Belajar nya proses sepemanjai pengidup, kena nambahka pemandai enggau pengelandik. Kelimpah ari nya pengawa belajar endang enda nemu abis.Belajar mega ukai semina dipejalaika dalam kelas aja, tang penemu ulih dipelajarka nengah macha surat kabar, majalah enggau utai ke bukai”, pia ku iya lebuh ke nutup sereta nyuaka setipikit ngagai 120 iku ti udah nembuka kelas nengah ‘Adult Literacy Class (LEADS) ke diatur Opis Pengintu Pengelantang Pendiau Kapit (KEMAS) ba Dewan mayuhguna Sri Baleh ditu.

“Semina belajarka urup ABC aja enda chukup, enti penemu nya enda dikena. Urup A nya aja nadai reti tang enti disepil nyadi leka jaku Apai, nya baru nyadi leka jaku ke betul. Nya alai pengelandik nampung leka jaku ngambika tau nyadi ayat beguna amat, ngambika ulih dibacha sereta ulih dikemeretika kitai. Ngagai sida ke tuai agi di menua pesisir, uji meh bacha surat kabar Utusan Borneo laban dalam nya bisi lambar dalam Jaku Iban’ ke ulih dibacha”, ku iya.

Elvis mega madahka diri berasai temegah ati enggau pengelandik raban orang ke tuai ari rumah panjai nya belajar.Tu mandangka kita ukai enda pandai belajar, tang semina nadai peluang belajar lebuh ke agi biak ketegal gaya pengidup maya nya suba.

“Nengah pemujur ke dipandangka kita, diatu kita udah nemu macha, macha pantu sereta belagu. Nya meh pemujur ke dijapai kita. Diatu kita nerima setipikit bisi datai ngagai kelas, tang anang semina naka tu aja. Belatih meh macha belama baka macha surat kabar enggau majalah kena ngemanahka pengelandik macha enggau penemu kita”, ku peransang iya.

Elvis mega muji KEMAS, laban ke udah ngatur ‘Adult Literacy Class’ (LEADS) ti  nguntungka orang tuai ari rumah panjai.

Kelimpah ari nya, iya mega madahka sekeda raban Komiti JKKK landik bejaku tang ukai ba ngereja pengawa laban sida enda nusun riput aum enggau manah ti ngujungka pemesai ari Opis D.O Kapit betapi enggau penanggul bejalaika pengawa sida, ti ngembuan kaul ke terus enggau JKKK rumah panjai.

“Nya alai aku minta KEMAS muka ‘Adult Literacy Class’ (LEADS) ke bala JKKK ti lemi ba jaku ngambika sida ulih ngemanahka tikas pengelandik sida macha enggau nulis.  Chairman, sekretari enggau tukang wang enda tau enda nemu nulis ngambika ulih ngaga rikud aum enggau manah ti lalu pulaika pemanah ngagai rumah panjai sida ”, ku iya.

Dulu ari nya, pemesai Opis KEMAS Kapit, Siti Jayauh madahka program udah diatur ba   Kapit enggau Katibas kena munaska penanggul buta urup ba orang ke tuai, kelebih agi di menua pesisir.

“Program ‘Adult Literacy Class’ (LEADS) patut amat diatur ba Kapit lapan mayuh amat penyampau orang ke buta urup di menua pesisir mayuh amat. Nengah program 3M, kami arapka sida tu nemu macha, nulis sereta ngira ”, ku iya.

Bela bisi ngulu pengerami nya Ketuai Pengatur Program ‘Adult education’ Sarawak ari KEMAS, Mariam Saudana Francis, Pengulu Enggin Nyipa, bala ketuai opis perintah enggau raban orang ke masuk ba program nya.