Bala tuai besaup ngelaban Larry enti nangkup Nyalau

2

SEATI: (Ari kiba) Enteri, Robin, Nyalau, Simon enggau Klinsing ba pengawa ke diatur ba Sekim Batang Ai kemari.

Pengundi Lubok Antu deka peranak asal nyadi pengari sida

LUBOK ANTU: Nyauka semua bala tuai raban bansa enggau tuai rumah ba pelilih Parlimen Lubok Antu deka begempung ngelaban Presi­den Parti Pekereja Sarawak (SWP) Larry Sng enti sema iya ngamatka jaku bediri nge­laban William Nyalau Badak ba penuduk Parlimen Lubok Antu maya pengawa Bepilih Besai ke-13 (PRU13) tu ila.

Tu berindik ari bala pen­gundi ba Parlimen Lubok Antu ke ukai semina enggai meri sukung ngagai pengari ke ukai peranak Lubok Antu tang enda nerima bansa bukai ngarika sida.

Tuai Pelilih Parti Demokra­tik Progresif Sarawak (SPDP) Batang Ai, Kunsilor Albert Klinsing Manau madah, rayat ba Parlimen Lubok Antu udah mansau endar ba pengawa politik kelimpah kuing Larry ke minta pilih ba endur ke te­bal diuan bansa Iban nya deka diteju ke tisi.

Ku iya, bala pengundi ba Parlimen Lubok Antu keran bendar meda peranak menua Lubok Antu nyadi pengari Barisan Nasional (BN) ngarika sida.

Tambah mega ku iya, Larry ke ngarika SWP deka betapi enggau pengari BN, nya alai nyangka iya enda diterima mensia mayuh.

“Kami sigi bebendar maya nya ila ngambika Larry alah ba jari Nyalau lebuh pengawa bepilih besai sekali tu.

“Chukup enda masuk akal enti kami nyukung anak Datuk Sng Chee Hua nya laban iya (Larry) ukai peranak Lubok Antu. Awakka orang ditu empu bediri nyadi pengari rayat kami ditu,” ku iya lebuh dirandau pengarang berita nyerumba betemu enggau Chairman baru Lembaga Penyatuan Pemulihan Tanah Sarawak (SALCRA), Robin ba Sekim Batang Ai ditu ensana.Berindik enggau tu mega, Tuai Rumah Awing ari Merindun, Engkilili ngansak mensia may­uh ari Lubok Antu ngambika enda nerima Larry ke ukai peranak menua nya.

“Kami ukai takutka Larry tang enggai nerima orang luar nyadi pengari kami ditu.

“Umbas meh utai ke dia­sai kami ba Kunsil Nengeri (DUN) Engkilili suba lebuh nyukung pengari ngatika diri, Toh Heng San ari menua Song,” ku iya.

Nitihku Awing ke mega kaban Parti Pesaka Bumiputera Bersatu (PBB) Ranting Engki­lili, iya seiku ari mensia mayuh ke bebendar ningkilka Heng San terus nyadi pengari rayat ba pe­nuduk Kunsil Nengeri (DUN) Engkilili lebuh nya suba.

“Kami deka nejuka Larry baka kami enda nerima Heng San suba. Kami semina deka peranak menua tu empu kel­impah ari raban Dayak nyadi pengari rayat kami ditu,” ku iya nyemetak.

Sada jaku nya disukung kaban Parti Rayat Sarawak (PRS) Batang Ai, Kunsilor En­teri Balai ke keran madah sida ukai semina enda nerima Larry laban ukai peranak menua nya tang mega enda sanggup meda penuduk Lubok Antu nyadika ‘main’ SWP ba pengawa bepi­lih sekali tu.

Nya alai, Enteri ngelalau semua pengundi ba Parlimen Lubok Antu ke tebal diuan bansa Dayak ngambika begem­pung ngelaban Larry enti sema iya ngamatka jaku ngelaban Nyalau.

Nyadi ku Tuai Rumah Simon Kiai, ari Buie Panjai, Lubok Antu, mensia mayuh ba Lubok Antu ukai begedika bansa bukai tang awakka pen­gari rayat BN Dayak kelimpah ari orang peranak menua tu empu ngarika sida sereta meri pemansang ngagai endur tu.

“Aku ukai begedika penyer­akup tang utai tu chukup nyata ba pengawa politik…awakka peranak menua tu kelimpah ari bansa Dayak nyadi pengari kami,” ku iya.