Tubuh suruhanjaya tanah dan mahkamah khas

0

KOTA KINABALU: Dalam usaha membantu menyelesaikan permasalahan hak tanah berkaitan Orang Asal di Sabah, Suhakam mengesyorkan agar Tribunal atau Suruhanjaya Tanah Orang Asal serta Mahkamah Tanah Hak Milik Adat ditubuhkan.

Pesuruhjaya Suruhanjaya Hak Asasi Manusia (Suhakam) Sabah, Jannie Lasimbang berkata tribunal atau suruhanjaya itu perlu dianggotai oleh hakim-hakim yang bersara dan pakar dalam hak adat Orang Asal untuk menyelesaikan isu-isu dan aduan-aduan berhubung tuntutan Orang Asal yang diketengahkan.

Katanya, tribunal atau suruhanjaya berkenaan juga harus mempunyai kuasa untuk membuat keputusan bagi aduan-aduan dan isu termasuk mencari penyelesaian yang sesuai.

Manakala penubuhan Mahkamah Tanah Hak Milik Adat atau mahkamah khas itu pula adalah bagi mengendalikan kes-kes tertangguh di Mahkamah Sivil.

Katanya, dengan sistem yang sedia ada, adakalanya satu-satu kes itu boleh mengambil masa selama 10 tahun untuk dibicarakan.

Beliau berkata demikian ketika mengemukakan syor-syor semasa Persidangan Meja Bulat dengan badan bukan kerajaan (NGO), Pertubuhan Orang Asal dan media berkenaan dengan hasil dapatan dan syor-syor daripada Laporan Inkuiri Nasional mengenai Hak Tanah Orang Asal/Asli di Malaysia, di sini kelmarin.

Penubuhan tribunal atau suruhajaya serta mahkamah itu adalah antara syor-syor yang dikenalpasti oleh Suhakam selepas menjalankan Pendengaran Awam melalui Inkuiri Nasional pada Jun 2012.

Jannie berkata, mekanisma pengantara atau timbangtara beras seperti Ombudsman juga perlu diwujudkan bagi membantu menyelesaikan pertelingkahan tanah.

Selain itu, bantuan guaman juga perlu disediakan untuk masyarakat bagi mendapatkan pembelaan dan keadilan melalui mahkamah.

Menurut beliau, Suhakam juga melihat akan keperluan untuk mengkaji semula dasar berkenaan dengan pembasmian kemiskinan untuk memastikan pengambilan tanah untuk program kemiskinan tidak akan melanggar hak tanah adat Orang Asal.

Jannie berkata, dalam pemberian pampasan pula, kajian semula mengenai peruntukan dan undang-undang mengenai pampasan dalam pengambilan tanah, termasuk kadar pampasan bagi tanah dan tanaman perlu dilakukan berdasarkan harga pasaran terkini.

“Kajian semula patut mengambil kira sumber mata pencarian dan keperluan lain masyarakat Orang Asal dalam tempoh peralihan seelepas tanah mereka diambil sehingga masalah mereka selesai.

“Seboleh mungkin, mereka patut diberi tanah gantian yang sama nilai dengan tanah yang diambil,” katanya.

Katanya, berdasarkan proses konsultasi dan pendengaran awam yang telah dijalankan pada Jun 2011 dan Jun 2012, dapat disimpulkan bahawa Orang Asal antara golongan yang terpinggir dan diketepikan di Malaysia.

Katanya, walaupun terdapat peruntukan-peruntukan yang mengiktiraf hak tanah mereka dalam Perlembagaan Malaysia, undang-undang tempatan dan antarabangsa, isu-isu yang menular telah menafikan hak mereka untuk menikmatinya di sisi undang-undang serta sudut hak kemanusiaan.

“Terdapat kekecewaan dan kemarahan yang amat mendalam di kalangan komuniti Orang Asal disebabkan kurang keprihatinan dan berlaku pelanggaran hak-hak mereka secara berterusan,” katanya.

Jannie berkata, terdapat juga keperluan untuk mengkaji sistem pentadbiran dalam membantu menyelesaikan isu berkenaan Orang Asal.

“Kajian semula ke atas Jabatan Kemajuan Orang Asli (JAKOA) secara bebas dan komprehensif harus dilakukan memandangkan keseriusan aduan-aduan dan kelemahan-kelemahan yang nyata berhubung JAKOA dalam melindungi tanah orang asli sebagaimana yang diperuntukkan dalam Akta Orang Asli 1954,” katanya.