Wednesday, June 7

Semilan iku dipilih mangku pengawa nyadi ketuai Baha’i Sarawak

0

KE PENGINGAT: Urung 60 iku raban pengarap Baha’i ngulu Aum Besai Baha’i ti Ke-16 nya.

KUCHING: Raban Baha’i  – orang ke megai pengarap  Baha’i  – udah milih semilan iku raban ungkup kunsil pemerintah , the Spiritual Assembly of the Baha’is  Sarawak.

Sida sembilan tu dipilih nengah deleget ari 19 bengkah unit pengawa bepilih di serata nengeri maya pengawa bepilih bisi diatur kena Hari Enam minggu nyin kemari.

Sida nya  Dajai Mancha, Chin Chia Chau, Kong Ah Fah, Yong Kiong Choon, Bunsie Tunton, Madu Inggol, Narong Singau, Tipik Ladi enggau Ting Sing Hong.

Pengawa bepilih nya diatur beserimbai enggau Aum Besai Baha’i Ke-16 ke udah tembu kena Hari Minggu nyin tadi.

Urung  60 iku orang ke bepengarap Baha’i bisi datai ngulu aum tiga hari nya.