Sunday, February 5

Nengah LA21 raban nembiak dikearap ulih ngemeratka pemanah rampa menua

0

SIBU: Local Agenda 21 (LA21) dikearap ulih matak pengerindu sereta meri kuasa ngagai komuniti nyengkaum raban nembiak ngambika sida nyaga sereta ngintu rampa menua, ku sekretari mendam Opis Menteri Loko enggau Pemansang Komuniti, Datu Dr Penguang Manggil (gambar).

“Matak pengerindu nembiak rebak baru ukai pekara ke baru. Kami ke mantu sereta meransang opis kunsil bejalaika sekeda program ke deka nyadi sebagi ari batang dagang enggau gaya pengidup sereta nyadi Komiti Lumba enggau Main raban bekuasa ba menua tu,” ku Dr Penguang madah ngagai The Borneo Post.

Ku iya, tu kena nimbal riput media ti madahka Opis Kunsil Pelilih Mit Menua Kapit (KDC) deka begempung enggau serakup nembiak dikena ngemujurka Local Agenda 21 enggau program pemansang komuniti.

Tuai Kunsil Pelilih Mit Kapit, Philimon Nuing bisi madah, tebal agi kandang menua dibungkur kunsil kandang menua pesisir enggau genturung pasar. Bala nembiak patut malutka diri program nya ngambika sida teulihka peneleba ke ulih ngubah chara pengidup nyadi menyana agi.

Nuing bejaku munyi tu lebuh bejadika LA21 enggau servis komuniti ba Rh Brian Mering, Punan Bah empai lama ke udah.