Monday, June 24

Mayuh nembiak UM nyambung pelajar ba Jepun sekumbang 1982

0

SHAH ALAM: Bisi 3,000 iku nembiak Universiti Malaya (UM) udah nyambung pelajar sida ngagai menua Jepun ba mayuh bengkah biadang pelajar baka injiniar, lutor enggau lutor ngeli sekumbang atur Dasar Pandang Ke Timur dipejalaika kena taun 1982 suba.Pro-Canselor UM Toh Puan Hajah Dr Aishah Ong madahka dasar ti dipejalaika ulih bekau Perdana Menteri Tun Dr Mahathir Mohamad nya mujur nyapai visi sepengudah graduate ari pelajarnya bulih penemu, pengelandik enggau nunda etika chara gawa rayat menua nya.

“Nengah Dasar Pandang Ke Timur nya, Malaysia meruan bejalaika pengawa begulai enggau menua Jepun ba sektor ekonomi, latih teknologi, akademik, pemansik enggau sektor ngurus.

“Ketegal pemujur dasar tu, perintah menua Jepun mutuska deka nambah mayuh agi nembiak Malaysia belajar di Universiti menua Jepun,?ku iya lebuh bejakuk ba atur makai malam ngerami bala nembiak ke mujur ngambiska kus Rancangan Persediaan Khas Jepun (RPKJ) sesi 2009/2010 ba siti hotel ditu, malam kemari.

Iya madah kompleks Ambang Asuhan Jepun (AAJ) ba Pusat Asasi Sains, UM ti didirika perintah menua Jepun ba taun 1982 nyadika tanda penerit kaul dua buah menua tu.

“Bala nembiak ke dianjung belajar ngagai menua Jepun nya patut nemu kebuah sida dianjung kin. Tu laban, semua nembiak tu dipelanja Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) ti nyambung belajar ba ambang Asuhan Jepun nya nembiak ke dipilih,” ku iya.

AAJ nyendiaka kus injiniar, lutor, lutor ngeli enggau farmasi lalu bala nembiak nya patut nembuka kus nya dalam timpug sepengelama dua taun.

RPKJ tu dipejalaika enggau kerejasama entara Pusat Asasi Sains UM, JPA enggau perintah menua Jepun.

Bala nembiak ke dipilih enggau kus tu iya nya sida ke bulih pemujur ba peresa Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) lalu sida patut enggau ba kus intensif jaku Jepun lalu sabjek asa sains enggau social sepengelama dua taun kena nitihka peminta universiti sebedau sida diterima masuk belajar ba universiti-universiti di Jepun. — Bernama