Saturday, December 9

Kaul S’wak enggau Brunei deka diangkatka agi

0

Kebuah pia laban nyamai agi alai perintah dua bengkah tu ngerembaika pengawa dagang temuai

MIRI: Sarawak enggau Brunei deka ngangkatka agi kaul entara menua ngambika pengawa dagang temuai tau mujur agi, ku Sapit Kepala Menteri Menua Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr George Chan Hong Nam.Iya madah, dua bengkah menua tu tau bejalaika promosi enggau pakej dagang temuai kena narit orang ari menua tasik ke nepan bilun kompeni Brunei datai ngagai menua Sarawak.

“Brunei nyediaka mayuh sambung penerebai ngagai mayuh bengkah menua tasik. Nya alai kitai ngarapka pengawa ti nguntung dua bengkah menua tu dipajak ngambika ngelaku produk enggau palan dagang temuai kelebih agi di Sarawak,” ku iya.

Dr Chan ke mega Menteri Dagang Temuai enggau Pesaka Tuai mansutka jaku nya ngagai media pengudah iya meri geran Projek Mit Menua Pesisir (MRP) ba Opis Parti Sa’ati Rayat Sarawak (SUPP) kemari.

Dr Chan mega nusi pasal penemuai iya ngagai Brunei lemai kemari ketegal pengawa bejadika ‘Pameran Kembara Sarawak’ ba The Mall, Gadong, Brunei.

“Ambika chunto, kitai ka meda orang ari Australia ke nemuai ngagai Brunei datai mega ngagai Miri tauka Bintulu. Nya kebuah kitai ka berunding enggau Brunei ngambika tetemu pakej ti manah ti ulih narik ati temuai dagang datai ngagai Sarawak,” ku iya.

Dr Chan mega madahka siti pekara dalam pakej nya ia nya bas dagang temuai ti nitih jam ari Brunei ti tau mai temuai dagang ngagai Sarawak.

Kelimpah temuai ari menua tasik, Sarawak mega nyelinting orang Brunei empu sereta ekspatriat ke diau di Brunei ngambika datai ngagai menua tu.

“Taun tu kitai nyelinting penatai 1.4 juta temuai ari Brunei ngagai Sarawak nengah Miri bebanding 1.2 juta baka lebuh taun suba,” ku iya ke nerangka taun suba, penyampau temuai ari Brunei bisi kurang laban penyakit renga babi tauka Influenza A (HINI).

Pasal ‘Pameran Kembara Sarawak’ ti nyadi kena 9 ngagai 11 April suba, Dr Chan madah ia endang pengawa ti semampai dipejalaika perintah kena ngelakuka Sarawak, kelebih agi Miri, di Brunei.

“Tu endang tau nyadika pelasar dikena Sarawak ngemansang sereta ngereja program ngelaku dagang temuai begulai enggau kompeni besai sektor dagang temuai di Brunei.”

“Pia mega, kitai ka meri penerang pasal produk dagang temuai baru ti bisi di Miri baka kompleks meli barang kelimpah madah pasal pengawa ti udah dikereja kena ngurangka jenayah,” ku iya bejaku baru.

Sebedau nya Dr Chan nyuaka geran MRP ngenyampau RM188,000 ngagai 42 penerima ari persatuan, gerempung ukai perintah (NGO) enggau sekula.