UNIMAS deka chakah bejalaika pengawa pansik enggau akademik Tuju pengawa nya deka meri kelai sereta mai pemansang ekonomi Dikarang Rengenyan Labang

0

KOTA SAMARAHAN: Naib Canselor Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS), Profesor Dr Khairuddin Abd. Hamid madahka UNIMAS deka majak chakah ngatur aum ba tikas menua enggau antarabansa di Sarawak.

TANDA PENGINGAT: Tun Salahuddin (lima kanan), Dr Khairuddin ( tiga kiba), Bujang (empat kiba) sereta Dr Hatta (empat kanan) begambar begulai enggau graduate ti pemadu nyulut (ari kanan) Frannelya, Ervina, Shamini, enggau Norrul (dua kiba) sereta Pui enggau Elianne.

Iya madahka, tuju nya dikena ngedut penyerakup UNIMAS enggau raban ari serata dunya.

Taja pan UNIMAS ukai dalam raban universiti pemansik ku iya, tang UNIMAS udah mujur besemekih sereta ngeluarka jurnal ke diri empu ti dikemendarka palan indeks antarabansa.

“UNIMAS bebendar ngeninggika kaul enggau mayuh bengkah ejinsi ari dalam sereta luar menua kena ngangkatka pejalai pengawa pansik enggau akedemik.

“Tuju tu kena meri kelai sereta mai pemansang ekonomi ti positif ngagai nengeri Sarawak,” ku Dr Khairuddin.

Iya mansutka penemu nya lebuh ke bejaku ba pengawa Konvokesyen UNIMAS ti ke-14 ke diatur ba Dewan UNIMAS, Kampus Timur, ditu kemari.

Konvokesyen ke-14 nya diatur tiga hari berunggu berengkah 9-11 Oktober 2010, lalu bisi 1,765 iku graduate ke nerima degree sida.

Ari semua penyampau graduate nya, lima iku graduate nerima Ijazah Doktor Falsafah, 301 iku nerima ijazah Sarjana enggau 1,459 iku graduate nerima ijazah Sarjana Muda.

Bisi tujuh iku graduate nerima Anugerah Akademik 2010 iya nya Anugerah Pendidikan Diraja ke diterima Norrul Aikma Mohamed enggau Shamini A/P Krishnan, Anugerah Canselor (Frannelya Francis), Anugerah Pro Canselor (Ervina Mos) enggau Anugerah Khas Senat ( Pui Chai Ping, Eliane Choo Yuan Syn enggau Ng Xin Yee).

Semua gelar tauka perais nya kemari disuaka Canselor UNIMAS, Tuai Pemegai Menua (TYT) Tun Datuk Patinggi Abang Haji Muhammad Salahuddin.

Ba pengawa ke sebaka, UNIMAS meri gelar Ijazah Kehormat Doktor Pengurusan ngagai Tan Sri Datuk Amar Bujang Mohd Nor ti mega bekau Chairman Lembaga Pengarah UNIMAS (LPU).

Bisi ngulu pengawa Konvokesyen ke-14 UNIMAS iya nya Toh Puan Datuk Patinggi Norkiah, Chairman Lembaga Pengarah UNIMAS Datu Dr Hatta Solhi enggau ke bukai.