Nembiak diperansang belajarka mayuh macham jaku bansa bukai: Hou

0

KUALA LUMPUR: Bala nembiak diperansang belajarka mayuh macham jaku bansa bukai awakka sida nyamai ngulihka pengawa  jemah ila, ku Sapit Sapit Menteri Pelajar Tinggi Dr Hou Kok Chung.

Iya madahka, taja pan belajarka jaku bansa bukai begunaka timpuh ti lama sereta begunaka pengeliat ati, asil ari nya patut nyadika peransang ngagai bala nembiak awakka enda mantul ba pelajar nya.

“Enti kitai belajarka mayuh macham jaku bansa bukai, bala nembiak ulih belajar sereta ngansah pengelandik ke sebedau tu ti enda dikena enggau bebendar dalam pengidup kitai,” ku iya bejaku ngagai pengarang berita, ditu kemari.

Iya bejaku munyi nya sepengudah bejadika Pekit Bejaku Dalam Jaku Korea ti diatur Konsulat Korea Selatan ditu. Iya mega madahka pengelandik bejaku ba mayuh bengkah jaku bansa bukai deka nyadi pengelebih ngagai sida ti begigaka pengawa, kelebih agi ba kompeni multinasional.

Iya mega nyeliahka penemu ti madahka pengawa belajarka mayuh macham jaku bansa bukai nya semina ngemeratka aja tanggung pelajar nembiak.

“Ba menua Malaysia, bala nembiak berengkah belajarka dua tauka tiga iti jaku bansa bukai ba sekula. Enti ditambahka enggau siti tauka dua iti jaku bansa bukai nya enda nyadika penanggul ba sida,” ku iya.

Tuju pekit nya diatur kena meransang mayuh agi rayat Malaysia belajarka jaku Korea kelimpah ari ke deka meri ungkus nemuai enggau enda bebayar ngagai menua nya. — Bernama