Monday, September 27

Masuk Sekolah Berasrama Penuh patut nitih syarat ke ditetapka

0

KUCHING: Nembiak ti nyulut dalam peresa perintah ke deka nampung pelajar ba pom satu enggau pom empat ba Sekolah Berasrama Penuh patut nitihka syarat ke udah ditetapka.

Menteri ba Opis Kepala Menteri, Datin Fatimah Abdullah madah syarat ke sebaka dikena minta nampung pelajar ngagai Sekolah Menengah Sains.

“Syarat-syarat minta nampung pelajar ba pom 1 enggau pom 4 ngagai Sekolah Asrama Penuh 2011 iya nya patut teulihka 5A tauka 4A 1B ba peresa UPSR (Gred A ba Matapelajar Matematik enggau Sains), kelimpah ari regas dalam pengawa ko-kurikulum.

“Syarat pemadu beguna, meseti rayat Malaysia enggau besekula ba Sekolah Kebangsaan aja, lalu enti nadai dua bengkah syarat tu, dia nembiak nya enda nitihka syarat peminta ulih masuk ngagai Sekolah Berasrama Penuh,” ku Fatimah ba Aum Kunsil Nengeri Ke-16, ditu kemari.

Fatimah mansutka jaku penerang tu lebuhka nyaut tanya ari Ranum Mina (BN-Opar) bekaul enggau syarat kebukai lebuh minta nampung pelajar ngagai Sekolah Asrama Penuh nyengkaum Sekolah Menengah Sains,  kelimpah ari teulihka pemutus ti nyulut dalam UPSR,

Nitih ke penerang ari Fatimah, peminta nampung pelajar ngagai Sekolah Asrama Penuh ulih dipinta nengah online berengkah ari taun 2009.

“Peminta nampung pelajar ngagai palan tu ke sesi 2011 dibuka berengkah 1 September ngagai 15 Oktober 2010, lalu timpuh tutup nya dilanjarka ngagai 22 Oktober 2010,” ku iya.