SEDC teulihka untung RM36.29j sebedau chukai

0


Pemujur ba taun 2010 nya berindik ari pemanah sereta pemujur pengereja pengawa ke landik

TANDA PEMUJUR PENGAWA: Taib (tengah) nerima bup ‘New Reality- Reflection of 30 Years of Service’ sereta dikemataka Talib (kanan) ba pengerami Makai Lemai SEDC.

KUCHING: Sarawak Economic Development Corporation (SEDC) teulihka untung sebedau cukai (PBT) RM36.29 juta naka 31 Disember 2010. 40 peratus tauka RM29.11 juta ngelui taga ti udah ditetapka iya nya RM7.18 juta.

Kepala Menteri Pehin Sri Abdul Taib Mahmud mansutka penerang tu ba pengerami Makai Lemai SEDC ba siti hotel tebilang ditu, malam ensanus.

“Ba renggat kompeni ti dibaruh kuasa SEDC, PBT ngelui 146 peratus tauka RM91.45 juta ari taga ti udah ditetapka iya nya RM37.22 juta.

“Pemansang ti tegap tu berindik ari pemujur pengawa ba sektor pengeraja asal ti udah ngenataika sepenyampau RM42.21 juta lalu pia mega ba pengawa sektor berumah enggau engineering udah ngenataika RM46.03 juta. Sektor dagang temuai udah ngenataika RM1.08 juta,” ku iya.

Ba pengerami nya, Taib madahka penegap pemujur SEDC datai ari atur kereja ti likun entara genap iku pengereja pengawa ba opis nya sereta atur kereja ti ngemeratka pemujur pemangku pengawa korporat, pengibun pengawa ti manah enggau integriti ti tinggi.

SEDC mega ku iya. udah mujur ngelimat duit ba penyampau RM0.95 juta tauka 4 peratus ari duit belanja ngereja pengawa ba taun 2010.

“Buku penerang belanja ti udah dirikod SEDC udah chukup ngerintaika pemujur pengawa pemansang ba mayuh bengkah sektor ti udah diatur ba taun 2010.

“SEDC ngembuan kaul ti chukup manah enggau rayat serata nengeri Sarawak kelebih agi ba pengawa ngangkatka pengelantang enggau pengelikun endur diau.

Tu meh ke tanda, taja pan SEDC bulih penguntung ari projek ti udah mujur dipejalaika tang rayat mega deka ngasaika pengelantang ti disediaka,” ku iya.

Taib mega madahka, SEDC ti bejalaika pengawa pemansang ekonomi nengeri Sarawak deka seruran nyukung perintah mansang maju ke mua sereta ngiring nengeri tu nuju ‘Negeri Maju’ ba taun 2020.

Pengerami makai lemai nya nandaka udah 39 taun SEDC ditumbuhka sereta bejalaika pengawa ngemansangka nengeri Sarawak lalu lebuh bejaku, Taib muji mayuh bengkah program ti udah diatur SEDC nengah atur tanggung pengawa rama (CSR) baka program SEDIDIK ti udah ditumbuhka ba serata nengeri.

Pia mega ngadaka palan sereta meri bantu ngagai nembiak ti udah pansut ari universiti ngambika sida teulihka penelaba sereta penemu senentang pekara bejalaika pengawa ba barang endur sida gawa jemah ila, ku iya.

“SEDC udah nempuh taun 2010 enggau chukup mujur lalu ngembuan kaul ti chukup manah enggau perintah nengeri pia mega perintah menua. Tu berindik ari penegap runding ari genap iku kita ti gawa ti deka meda SEDC majak mansang ngiring nengeri Sarawak,” ku Taib.

Ba pengerami nya mega SEDC udah bejadika siti bup ‘New Reality – Reflections of 30 Years of Services’. Bup nya nyeritaka runding Kepala Menteri Abdul Taib Mahmud lalu pia mega sekeda ari jaku iya ba pengerami ti udah kenyau ari taun 1980 suba.

Bup nya ditulis kena ngenataika pengaga ati ngagai Taib sereta ke tanda kelai enggau pengingat sepengudah iya nyadi Kepala Menteri Sarawak ba pengelama 30 taun lalu pia mega nyadi Menteri ti megai kuasa SEDC.

Sama bisi datai ba pengerami nya bini Kepala Menteri Puan Sri Ragad Kurdi Taib, Chairman SEDC Datuk Talib Zulpilip, Menteri Muda (Pengerai Mensia Mayuh) Dr. Stephen Rundi, Menteri Muda (nembiak) Larry Sng, raban pemesai SEDC enggau raban pengereja pengawa SEDC.