Saturday, December 7

Pansik SALT ngemeratka orang asal

0

Leka jaku sida tau lesap tengelam enti diempaya nengah ubah pemansang ke mar ditagang

KUCHING: Siti ari pemerat pengawa Gerempung Pemansik Teknologi Jaku Sarawak (Sarawak Language Technology Group tauka SALT) iya nya ngetanka jaku orang asal menua ba menua tu enggau manah, ngambika enda punas dalam dunya moden.

ALVIN YEO WEE

Saintis SALT, ari Fakulti Sains Komputer enggau Teknologi Pemadah, UNIMAS iya nya Professor Madya Dr Alvin Yeo Wee madah bemacham jaku orang asal menua tu tetap agi dikembuan pupu bansa menua tu taja pan napi penanggul orang ke amat landik ba jaku sesebengkah pupu bansa.

“Siti ari kebuah, pemindah mensia mayuh ke datai ari menua pesisir ngagai mengeri.

“Ketegal pengelama sida diau ba mengeri, jaku asal bansa sida iya jarang dikena laban suah agi berandau ngena English enggau Bahasa Melayu. Lalu siti agi ari kebuah, nembiak rebak diatu mayuh agi ngulihka penemu ari televisyen sereta mayuh bengkah media ke bukai,” ku iya.

Iya madah baka tu lebuh dikerandau sepengudah mantaika pansik SALT ngena Word Net bechuntoka nyalin jaku English ngagai Iban, ba Bilik Baum, Opis Angkatan Zaman Mansang (AZAM) ti diatur ulih UNIMAS enggau AZAM ditu, kemari.

Ku Yeo, berindik ari tu, nembiak diatu lebuh ngulihka penemu meda televisyen tauka ari media bukai laban penemu ke diulih nengah alur tu ukai ngena jaku asal sesebengkah komuniti nya.

“Tambah mega, laban diatu ba pengawa rama dalam komuniti, pengawa belaki bebini diatu nyau bechampur. Ambika chunto, bansa Bidayuh jadi enggau bansa Iban. Nyangka lebuh ba rumah, siti aja bansa jaku ke dikena tang taja pia, bisi mega maya kededua jaku nya enda dikena sekali tang diri sebilik nya semina ngena jaku English tauka Bahasa Melayu,” ku iya.

Nya alai, ku Yeo jaku ke dikembuan orang asal menua tu majak kurang.

“Diatu pan kita beratika, orang ke landik ba jaku asal menua tu majak kurang, jaku sida nyadi punas ke tau ngujungka adat bansa asal menua tu pan sama deka punas,” ku iya.

Berindik ari nya, SALT ngambi atur deka nyimpan jaku orang asal menua tu nengah ICT.

“Laban ICT ulih narit rebak ke biak, laban bisi jaku silup ke madah, enti jaku orang menua asal enda disimpan enggau chara digital, jaku nya ila deka majak punas. Manah iya disimpan chara digital ngambika nyamai orang ngena enti deka nyalin jaku kedeka sida,” ku iya.

Siti ari chunto manah ke tau dipeda diatu, ku Yeo iya nya Unit ICT ba Opis Kepala Menteri, ke nyalin jaku English ngagai Iban ba ruai siber e-government.

“Iya ke berat, laban beratika bisi penerang dalam jaku Iban. Lalu sida ke landik macham dalam Iban nemu nama utai ke dipadah ba lama web nya,” ku iya.

Pekara ke berat ku iya, SALT ngena teknologi nyimpan penerang, ngaga pengawa pansik, lalu ulih ngena nya lebuh nyalin jaku, mansik sepil, enggau sekeda pekara bukai.

Taja pan pansik teknologi tu baru digaga dalam kandang setaun dua tu, ke diatu mantai sekeda ari pansik nya laban deka ngulihka timbal ari komuniti, sereta SALT deka ngemanahka agi sistem nya.

“Projek tu baru digaga ba renggat mansik lalu nyangka dalam kandang dua tauka tiga taun tu ila, baru iya ulih digaga nyadi komersil (data ke ulih dijual). Tu baru ba pun projek…. kami ngemeratka mayuh agi rebak ke diatu besaup ba projek tu,” ku iya seraya madah, Yayasan Tun Jugah entara gerempung ke mayuh mantu SALT ba projek nyalin jaku English ngagai Iban.

Kelimpah ari nya mega, ku Yeo, ungkup kena melanja projek tu ke diatu datai ari Opis Menteri Sains, Teknologi enggau Pemadah (MOSTI) ke dikena belabuh ngaga projek SALT.

Ba atur pengawa nya kemari, urung 62 iku pengari ari opis perintah, sereta Gerempung Ukai dikuasa Perintah (NGO) bela dibai mendingka pansik ari SALT.

JIMMY DRAHMAN

Jimmy Drahman, urung 50 taun, ari Exco Gerempung Melanau madahka raban saintis ari SALT udah ngereja mantaika pengawa pansik sida enggau manah, ngambika ulih ngambi timbal ari sekeda pengari ke bisi pengelandik ba pengawa nyalin jaku English ngagai Iban.

“Nembiak diatu untung laban mayuh perengkaguna ke ulih dikena ngerembaika penemu sida iya enti dibanding enggau kami kelia maya ngadu Masters. Dikearapka mayuh agi ‘Terminologi’ Iban ulih dikerembaika, gaga besai agi skop terminologi nya. Semina siti aja ke ditimbal aku, baka saintis ke deka landik bejaku Iban, dua minggu begulai enggau komuniti Iban enda chukup, laban enda mayuh utai ke ditemu dalam timpuh nya,” ku iya.

GRACIE TOMEK

Gracie Tomek, 25, gawa ba Opis Kunsil Perbandaran Padawan (MPP) madahka pansik ke dibantai SALT siti pekara ke manah, laban ku iya, nyimpan pemadah chara digital tan lama lalu nyamai digiga, baka ngena kamus, ku iya.

“Enti sistem tu amat-amat ulih dikena jemah ila, muntang sida iya ngena jaku ke diambi ari sistem. Enti deka nemu nama reti leka jaku ari English ke deka ditemu sida dalam jaku Iban, lebuh ngiga dalam sistem internet ila, bisi salin ke jaku nya,” ku Gracie ke mayuh betunga enggau bansa Bidayuh pia mega Iban lebuh ngereja pengawa iya ba MPP.

Laban ku Gracie, mayuh sida ke datai ngagai opis MPP, orang ke enda bepelajar tinggi lalu semina nemu ngena jaku asal sida iya empu.