Saturday, June 19

Carlsberg M’sia ngelempungka belanja apai indai

0

 

KEREBAN BARU: Raban nembiak sekula taun enam ari Kampung Selampit enggau Kampung Bitokan gaga nerima beg sekula, baju ujan sereta kelebu ai ti diterima.

LUNDU: Sepenyampau 250 iku nembiak sekula ari Kampung Selampit enggau Bitokan nerima pemeri beg sekula, baju ujan sereta kelebu ai ari Carlsberg Malaysia.

Pemeri nya sebengkah ari tanggungpengawa rama (CSR) kompeni ngagai raban bansa asal Sarawak enggau Sabah lebih agi ke diau di menua pesisir.

Nitihku Menijer Carlsberg kandang menua Sarawak Bernand Gan, tu taun ketiga Carlsberg ngatur ‘I Love School’ ungkup nembiak sekula primari ti kurang penatai pemisi ari raban bansa Iban, Bidayuh sereta Orang Ulu.

Dulu agi ari tu ku iya, kompeni nya udah ngatur 10 bengkah pengawa ke sebaka di serata Sarawak sereta nerima timbal ti chukup manah ari ketuai raban bansa sereta gerempung bukai.

“Kitai perchaya pengawa besekula raban nembiak tau nyadika tiang dalam pengidup sida jemah ila, berindik ari nya Carlsberg angkun ngatur kerejasama enggau komuniti nengah program CSR.

“Nengah projek ‘I Love School’, Carlsberg Malaysia meri beg sekula, kelebu ai sereta baju ujan ngagai nembiak sekula ngambika ulih mantu ngelempungka belanja apai indai nyendiakka perengka sekula bala anak sida iya,” ku iya.

Iya mansutka jaku nya ba pengawa nyuaka pemeri nengah projek ‘I love School’ di padang Kampung Selampit ditu, Hari Satu tu tadi.

Program ke sebaka mega deka diatur ba empat bengkah menua dalam taun 2012 tu iya nya di Betong, Selangau, Bintulu sereta Limbang.

Naka ke diatu, 14,000 beg sekula enggau perengka bukai udah diberi ngagai nembiak sekula primari di menua pesisir.

Ba pengawa nya, Ketuai Kampung Selampit Jitwil Jili ba jaku pengelalu iya madah tu meh keterubah kampung nya nerima pemeri ari kompeni nengah program CSR.

Iya ke gaga enggau pengawa ti udah dibai Carlsberg ngarapka mayuh agi kompeni bukai bela ngenataika pemeri ke alai mayuh nembiak sekula di menua pesisir datai ari ruang bilik ti kurang penatai pemisi.

Bela bisi ngulu pengawa nya, chairman PIBG sekula, Kaunselor Akin Raper, Chairman Gerempung Pengansak Seni enggau DayaIdup Dayak Mervyn sereta sapit iya Isa.