Saturday, August 15

Polis mega sebaka enggau mensia bukai, ku Acryl

0

PENGAWA NYADI POLIS UKAI PENGAWA KE POPULAR: Pengawa nyadi polis bejalaika sereta ngemeratka undang-undang.

Barang sapa ari sida ke ditemu ngereja penyalah tetap deka betapi enggau ukum ke patut

 

KUCHING: Raban polis ke ngereja pengawa salah tetap napi ukum sereta nadai bida sebaka enggau orang bukai.

Kepala Polis Menua Dato Acryl Sani Abdullah Sani madah barang raban polis ke ditemu ngelanggar disiplin deka sama diukum baka orang bukai mega.

“Nya alai, reti megai tanggung pengawa nyadi polis patut dikemeratka laban pilih pengawa nya pilih kediri empu,” ku iya.

Iya madah baka tu lebuh bejaku ba atur pengawa ‘Melapor Tugas Konstabel Skuad 1/2012’ di Indu Opis Polis di Jalai Badaruddin ditu kemari.

Ba atur pengawa nya kemari, urung 463 iku polis bepangkat konstabel berumur antara 21-40 taun, baru udah ngabiska kos sida iya ari Palan Latih Polis (PULAPOL) di Jalai Puncak Borneo, lalu bisi mega nyambut raban konstabel polis bukai ari semenanjung ke dianjung gawa di menua tu.

Iya madah, lebuh ngereja pengawa nya, ngena akal bakani ku gaya pengawa ke patut digaga mantu tauka nyaga orang bukai baka ke dikearap sida iya ari pengawa polis.

“Enti kitai ngaga siti-siti pengawa, anang semina ngaga pengawa nya peneka ati tauka ‘sindrom syok sendiri’, nya ke enda manah.

“Kitai bepegai ba atur pengawa kitai empu baka ke udah ditetapka. Tentu mega bisi orang ke nganu kitai lebuh kitai ngereja pengawa tang tang kitai anang nangi tauka takut enggau jaku anu orang ke enda puas ati enggau chara kitai bejalaika pengawa kitai.

“Kitai ngembuan penyabar, likun sereta tegut dalam barang pengawa ke dikereja. Tang taja pia, pengawa nyadi polis tu ukai permit kena kitai ngaga ulah sepeneka ati. Mata orang seruran beratika utai ke digaga kitai, laban kemaya hari tu mayuh telefon binching, internet, kamera ke seruran ngerikut utai ke digaga kitai,” ku iya.

Acryl madah bekaul enggau pengawa polis mega, kemaya hari tu dalam internet tauka randau orang mayuh, selalu mega di dinga macham-macham jaku anu orang ba Polis Diraja Malaysia (PDRM).

“Tu siti ari penapi besai ke kitai semua (polis) ukai semina ba aku aja, tang kitai semua. Nya alai, enggau naka ulih kitai ngemunaska gaya ke enda manah nya ke dikejakuka orang mayuh bekaul enggau PDRM,” ku iya.

Iya mega madah, pengawa nyadi polis mega ukai pengawa ke popular ba mensia mayuh laban nyadi orang ke bejalaika kuasa undang-undang, pengawa polis tu diperatika enda popular lalu enda dikerindu, ku iya.

“Tang enti kitai ngereja pengawa kitai enggau manah, tegap tang ngembuan pemanah ulah, pelaba aku pengawa kitai tu diperbasa.

“Megai pengawa polis tu mega, kitai dipinta negapka undang-undang di menua tu baka ke ka dipeda mensia mayuh kitai tu nyaga sereta ngangkatka undang-undang di menua tu,” ku iya.

Iya nambah pekara ke di nangi ulih mensia mayuh ba pengawa nyadi polis tu, iya nya lebuh pegawai tauka raban polis ngelanggar sereta ngaga penyalah kelebih agi lebuh sida tu nyadi pegawai tauka raban polis.

Iya madah baru, nyadi raban polis tu mega dikarap nitihka disiplin, ningaka jaku ketuai, gaya polis (pakaian) nya siti ari atur ke meri kelala polis tu ulih dikarap ulih mensia mayuh.

“Nyadi polis tu mega gawa enda ngira jam tauka hari. Kitai gawa 24 jam sehari, 7 hari seminggu enda ngira hari besai nya Hrai Raya, Deepavali, Gawai Krismas tauka hari besai bukai.

“Belabuh ari sehari tu, sekeda ari kita deka di anjung gawa ngagai mengeri baka Kuching, Miri, Sibu tauka Bintulu. Lalu bisi sekeda di anjung gawa ba pelilih menua mit ke jauh.

“Tang taja pia, nyangka bisi antara kita enda teleba tang enggau peneleba kita maya di latih sereta ulah ke positif, kita ulih ngaul diri enggau ornag menua nya,” ku iya lalu nambah ulah ke ulih ngaul semua orang, siti ari kriteria ke berat ba tiap iku polis.

Iya madah baru, enti bisi antara polis ke ngasaika pengawa sida iya tusah endar ke digaga, tauka dititih, iya madah deka badu ari pengawa polis nadai sekat.

“Nya ke dibasa agi, manah agi ari kitai majakka diri ba pengawa ke enda di kerindu tauka enda ulih digaga kitai ke ngujungka runding kitai pen enda lantang lalu tau ngerusakka nama PDRM,” ku iya.

Acryl nambah baru, mensia mayuh ngarapka pengawa polis tu mayuh pengelandik ke nyadi pemerat ba sida iya.

Kelimpah ari nya mega, iya madahka Skim Perkhidmatan Polis mega deka digaga manah agi ke ulih dikena mantu

“Gaga palan polis tu nyadi singkang kita deka mansang jauh agi. Nyadi raban polis, bisi mayuh peluang alai ngemansangka diri. Nyangka jemah ila kitai bisi peluang ke manah agi ari pengawa kediatu, anang nyadi orang ke enda ingatka diri empu laban komuniti tetap ingatka kita,” ku iya.

Sama bisi nguluka atur pengawa nya kemari, Ketuai Polis pampang Opis Pengatur Sarawak SAC Dato Ahmad Sofian Md Yassin, Ketuai Opis Tasat Pengawa Salah SAC Dato Pahlawa Zulkifli Hassan, Ketuai Cawangan Khas SAC Dato Ibrahim Zakaria, enggau Komandan PULAPOL Kuching ACP Burhanuddin Abdul Majid.