Pemutus tuai parti patut dipebasa, disukung

0

KUCHING: Pemutus tuai tinggi parti ke milih cha­lun baru ngarika Barisan Nasional (BN) ba Pengawa Bepilih Besai Ke-13 (PRU 13) kena ke 5 Mei ila, patut dipebasa sereta disukung.

Sapit Kepala Manteri Datuk Patinggi Tan Sri Alfred Jabu Numpang ma­dahka, chalun baru nya dipilih berindik ari sida iya ulih dikearap menang sereta bejalaika tanggungpengawa berat enggau manah.

Iya ngarapka pengundi sereta orang ke enda dipilih ngetanka penuduk sama besaup meri sukung ngagai chalun BN ngambika ulih menang sereta perintah BN ulih ngiring menua.

“Sida tu (chalun baru) diberi tanggungpengawa berat, udah dipechaya nyadi pengari. Tu mega ukai pen­emu aku tang komitmen semua kitai.

“Barang sapa dikearap ngarika BN patut disukung ngambika menang,” ku Jabu ke nyadi Kaban Kunsil Nengeri (ADUN) Layar.

Iya mansutka penemu nya lebuh ditanya pengarang berita bekaul enggau chalun baru BN maya PRU 13.

Dulu ari nya Jabu ny­uaka bantu ari perintah besai sepenyampau RM300,000 ngagai komiti Chapel Anglika Genturung Pendiau Sungai Apong Baru ke diatur ba opis iya di Wisma Bapa Malaysia ditu, pagi kemari.

Lapan iku chalun baru BN nyengkaum Nogeh Gumbek (Parti Demokratik Progresif Sarawak (SPDP) – Mas Gad­ing); Tan Sri william Mawan Ikom (SPDP – Saratok); Anyi Ngau (SPDP-Baram); Tan Kai (Parti Sa’ati Rayat Sarawak (SUPP) – Bandar Kuching); Temenggung Vincent Lau (SUPP – Sibu); Sebastian Ting (SUPP-Miri); Ugak Kumbong (Parti Rayat Sarawak-Hulu Rajang) eng­gau Rubiah Wang ngarika Parti Pesaka Bumiputera Bersatu di Kota Samarahan.

Kelimpah ari nya lebuh ditanya bekaul enggau Mani­festo BN Sarawak 2013, Jabu madah, manifesto nya amat beguna sereta nunjukka bakani chara perintah be­jalaika projek pemansang.

Iya madahka manifesto nya deka diterangka ngagai rayat ngambika rayat lebih nemu sereta meretika pasal projek pemansang ke dipejalaika perintah BN.

Manifesto BN Sarawak nya dikena nambahka manifesto di renggat perintah besai berindik ari Sarawak nyelai ari nengeri bukai baka rayat ke diau ngachir, gaya rampa menua enggau kebukai.

“Manifesto BN Sarawak tu nerangka bakani perin­tah bejalaika projek, nya kebuah deka diterangka silik ngambika rayat nemu pasal manifesto enggau pemansang ke dipejalaika perintah. Manifesto diterangka ngena chara Sarawak laban gaya kitai di Sarawak bebida ari nengeri bukai,” ku iya.

Manifesto BN Sarawak 2013 dipenyadika Kepa­la Menteri Pehin Sri Ab­dul Taib Mahmud ensana nerangka ngagai rayat lima pekara nyengkaum pemanah atur megai perintah; trans­formasyen ekonomi menua Sarawak; transformasyen menua pesisir; pengelantang rayat enggau rampa menua ti lati.