Tuesday, July 7

Pengawa melakin dipelaba tembu kandang dua bulan

0

PANTU: Pengawa melakin jalai alun pemanjai empat kilometer ti beungkus RM2.6 miliun ari Empili nyentuk ke simpang Kara – Bait, di Lachau, dalam pelilih mit Pantu deka berengkah dipejalaika bulan baru.

Menteri Muda Pengawa Betanam Betupi Moden, Datuk Mong Dagang madah, projek renggat II nya deka dipejalaika nangkan renggat I ke sebedau tu.

Projek Renggat I ke mungkur pemanjai 3.4 kilometer ari Sungai Besai nyentuk ke Empili Lachau ti beungkus RM2 miliun udah tembu dibelakin sebedau tu.

“Aku melabaka projek renggat II tu ulih tembu dalam timpuh dua bulan sereta deka nguntungka 18 buah rumah panjai dalam kandang menua nya,” ku iya.

Iya ke mega Kaban Kunsil Nengeri (ADUN) Bukit Begunan bejaku munyi tu enggau pengarang berita lebuh ke ngabas projek di Jalai Kara – Bait, Lachau, dalam pelilih mit Pantu, Sri Aman, ensanus.

Mong mega arapka rayat di menua pesisir nguna jalai alun ke digaga perintah Barisan Nasional (BN) ngereja pengawa ti mulaika penguntung ngagai sida semua.

Nyempulang Mong maya nya, Injinir Opis Kereja Raya (JKR) Sri Aman, Cassidy Morris, sapit Injinir JKR Sri Aman, Mohd Nor Ismail enggau bala ketuai raban bansa di menua nya.