Projek Azam Kerja diterima semun ari penyereta 1Azam di Sarawak

0

KOTA SAMARAHAN: Projek Azam Kerja mandangka pengurang sereta semun diterima penyereta Akhiri Zaman Miskin (1Azam) di Sarawak.

Nitih penerang ari Penyelaras e-Kasih Pelilih Mit Samarahan Benjamin Wing David Uking, kebuah nya laban tebal agi penyereta lebih milih projek Azam Niaga, Azam Tani enggau Azam Khidmat.

“Azam Kerja iya nya projek 1Azam ti pemadu enda tebilang di Sarawak nyengkaum Sabah enti dibandingka enggau di Semenanjung Malaysia ti diterima manah ulih penyereta nya.

“Dipelabaka ketegal penyereta 1Azam kitai deka agi milih ngulihka penatai pemisi diri ari ti makai gaji,” ku iya lebuh dikerandau ditu, kemari.

Iya dikerandau nyerumba Program Pemadanan Perniagaan 1Azam Samarahan ti diatur Opis Pelilih Mit Samarahan enggau kerejasama Agensi Pelaksana 1Azam.

Berindik ari pekara nya, Benjamin madah, piak iya mekuh meri kelala projek Azam Kerja ngagai penyereta ditu.

Bejaku baru, Jabatan Tenaga Kerja (JTK) mega udah ngiga inisiatif meri kelala projek nya ngagai kaban dalam diri sebilik.

“Diatu JTK enda ngemeranka projek Azam Kerja ngagai Ketuai Ruang Bilik (KIR) tang mekuh ngagai kaban baka anak sida,” ku iya.

Kelimpah ari nya Benjamin madah, lebih 1,000 penyereta udah nyereta program 1Azam di Samarahan dalam timpuh 2011 nyentuk diatu.

“Mayuh agi ari sida nya ulih nyungkakka penatai pemisi diri sebilik ambis kurang RM300 sebulan ti tebal agi nyereta projek Azam Niaga enggau Azan Khidmat,” ku iya.

Berebak enggau nya, Kepala Opis Pelilih Mit Samarahan Mohd Ainnie Wahab minta penerima bantu e-Kasih seruran beterima kasih ngagai bantu ke diberi perintah.

“Kena enggau engkeman semua banti ti diberi perintah.

“Tuju perintah nyendiaka bantu nya dikena ngenyungkak penatai pemisi penyereta enggau munaska penyeranta peranak menua pesisir,” ku iya.

Program Pemadanan Perniagaan 1Azam Samarahan udah dipasuk 213 penyereta ti dilis  dalam e-Kasih Pelilih Mit Samarahan.

Entara aktiviti ti dipejalaika nyengkaum licha ari ijinsi bekaul dalam pengawa bejalaika projek Azam Tani, Azam Niaga, Azam Khidmat enggau Azam Kerja.

Ijinsi nya nyengkaum 15 opis perintah enggau dua kompeni peribit iya nya Yahos Sdn. Bhd. Enggau Eduquest Sdn Bhd.