Thursday, January 20

Raban Nembiak PBB dipinta chakah nyikap diri

0

KUCHING: Raban Nembiak Parti Pesaka Bumiputera Bersatu (PBB) dipinta chakah nyikap diri nyadi pengubah, pemeri penemu enggau pengari perintah bejalaika agenda pemansang nengeri sereta nerangka isu bekaul enggau nengeri sereta menua ngagai rayat.

Nya alai, Ketuai Raban Nembiak Parti Pesaka Bumiputera Bersatu (PBB) Datuk Fadillah Yusuf ngansak raban nembiak (PBB) ti nyadi pun penegap parti berengkah ari diatu nyikap diri betangkup enggau sebarang penguji ti majak datai.

Kebuah pia ku iya laban raban nembiak rebak baru ti nyadi penampung mai ubah enggau pemansang ti nyulut agi jemah ila.

Dalam jaku pengelalu ba pengerami bejadika gempuru besai ke-13 raban Nembiak enggau Orang Indu PBB ti diatur ba BCCK ditu kemari, iya madah, penemu enggau batang runding raban Nembiak dalam parti mega seruran dikemerat renggat tinggi.

Di baruh iring Kepala Menteri Pehin Sri Abdul Tai iya mujur mai parti enggau nengeri nyapai penyulut ti chukup dikemegahka, ku iya.

“Sarawak jauh udah berubah iya nya ari nengeri ti bepelasaka betanam betupi ulih nyungkak nyadi pengemeran ekonomi baru di Malaysia. Tu semina sebagi ari transformasyen ekonomi ti udah di bai iya (Taib).

“Tentu semua pekara ti udah mayuh berubah enggau pemansang nya iya (Taib) deka ngasuh raban nembiak jemah ila nyadi penampung. Kitai untung laban ulih belajar terus ari iya empu.

“Nya alai, raban nembiak ti nyadi pemun penegap dalam parti, kitai patut nyikap diri betangkup enggau macham penguji, ti ukai semina nyadi pemeransang tang mega ulih nyadi ijin pengubah, pemeri penemu enggau pengari perintah bejalaika agenda pemansang nengeri sereta nerang isu bekaul enggau nengeri sereta menua ngagai rayat,” ku iya ti nyadi Kaban Parlimen Petra Jaya.

Fadillah ti nyadi Menteri Kerja Raya Malaysia minta raban nembiak (PBB) enda tau enda chakah sereta regas ngenegapka agenda Bumiputera dikena ngenukuka (Bumiputera Sarawak) enda tinggal ari pemansang enggau pekara moden.

“Kitai (nembiak PBB) patut ngembuan ulah ti ulih nerima penemu orang bukai sereta responsif ngagai ubah runding, penemu enggau pengelandik baru sereta sanggup nerima jaku orang,” ku Fadillah.

Pengerami aum besai raban nembiak enggau orang indu PBB nya kemari dipenyadika Kepala Menteri Pehin Sri Abdul Taib Mahmud.

Kelimpah ari nya ba pengerami ti sama, Ketuai Raban Orang Indu PBB, Dato Sri Empiang Jabu, minta raban orang indu PBB sama chakah mansang nengah peluang ti disediaka perintah awakka sama ulih nyapai tikas ekonomi ti dipelabaka majak ngerembai.

Iya ngelalau raban orang indu ngambika enda mudah tererunda enggau ulah ti dikemeranka orang indu di menua Barat.

“Penumbuh ekonomi dipelabaka deka terus mansang enggau nadai betatak lebuh manggai ba taun 2030 ila.

“Perintah seruran meri peluang ngagai raban orang indu. Nya alai orang indu enda patut tererunda enggau liberalisasi orang indu di Barat.

“Nambahka nya orang indu anang mudah tepantup ati dalam tetiap pengawa laban makin hari makin mayuh pemar ti deka ditapi,” ku iya.

Kelimpah ari nya Empiang minta orang indu ngemeratka pekara pelajar enggau latih pengelandik awakka sama ulih ngerebut peluang gawa ba SCORE.

“Kitai semua udah nemu pemesai guna pelajar enggau sekula, perintah besai enggau nengeri bisi nyendiaka utai patut dikena anak kitai belajar dalam sekula, nya alai kemeratka pelajar anak.

“Polisi politik pemansang ke digaga Kepala Menteri iya nya SCORE ti nyendia peluang gawa ti begunaka lebih 800,000 peluang gawa lebuh manggai 2013. Nya alai anak patut disikap ngena pelajar enggau latih teknikal ngambika sama berebut enggau orang bukai ngisi pengawa puang ba SCORE,” ku iya.