Monday, September 26

Seliahka pengawa nyemerai maya kemisi sekula

0

BEJIMAT: Gaya hari ke enda menuku nebing tasik Miri tau ngeruga pengelikun.

Tebing tasik Miri ke udu begelumbang enda likun endur mai nembiak belepa enti enda dikemata

MIRI: Anang bebaika anak nyemerai tauka bemain ba tasik maya kemisi sekula diatu laban gaya hari ke enda ngaum.

Meri jaku lalau, Penghulu Samion Gani madah, tasik ke udu begelumbang seraya hari ke suah ujan tau bendar nganu nyawa lalu aktiviti dalam ai kelebih agi ba tebing tasik enti nadai dikemata orang besai tuai tau ngujungk sebarang penusah nyadi.

“Anang bebaika anak nyemerai tauka bemain nebing tasik maya hari ke enda menuku baka diatu laban enda likun,” ku Samion.

Nundaku Samion, apai indai patut begigaka palan rekreasyen bukai mai bala anak sida ke ulih dilawa di bandar raya Miri.

Ku iya Taman Rama Miri, Taman Bulatan, Palan Pesaka Lama Miri, enggau Muzium Petronas manah dilawa.

“Ba ujung taun kitai enda tau enda ngelalau mensia mayuh ketegal mayuh kes orang lemas maya kemisi sekula,“ ku Samion.

Ku iya,kes lemas suah nyadi maya nembiak bemain tauka mandi di tasik tauka sungai, nyemerai tauka ngelantangka ati maya kemisi lebuh sida betemu enggau pasang raya.

Iya madah, gaya hari ke enda entu tau ngujungka bah sereta tau ngasuh bebadi ba maya ba jalai alun.

Kitai ke apai indai patut besedia napi musin pengujan diatu lalu ngemata pengelikun bala anak, tandu iya.