SPDP nadai napi penanggul ari dalam, ku Balang

0

NADAI PENANGGUL: Balang (tujuh ari kiba) begulai enggau sekeda penerima laptop 1Malaysia ari sitak Ba’ Kelalan pengudah atur pengawa nya ditu. — Gambar SPDP N70 Ba’ Kelalan

Enti dikumbai parti tu dikeruga raban ketuai ti udah ditingkil suba, nya penau ku runding sida empu

KUCHING: Parti Demokratik Progresif Sarawak (SPDP) kemari madah, parti nya nadai napi penyarut ari dalam berindik ari pemereti penemu sereta kaul entara semua ketuai dalam nya diatu.

Sekretari besai parti nya Datuk Nelson Balang Rining madah, enti bisi orang ngumbai parti nya napi penanggul politik lebih agi keruga ari luar berindik ari sekeda ketuai ti ditingkilka, nya runding sida empu, ukai ari dalam parti.

“Ba SPDP, kami nadai dikeruga sebarang penanggul politik dalam parti. Diatu gempung dalam parti kami majak tegap berindik ari pemanah sereta penyiru penemu entara kaban parti sebaka enggau pemereti ke diayanka kaban parti dalam Barisan Nasional (BN) bukai baka PBB, PRS enggau SUPP,” ku iya lebuh dikerandau, kemari.

Balang bejaku munyi tu seraya ngelansa mimit pekara ti ditapi sekeda ketuai ti ditingkilka ari parti nya entara taun 2011 enggau pun taun 2012 ketegal enda sepenemu enggau prinsip parti tang diatu diberi kuasa mangku pengawa perintah taja pan enti nitih pematut, raban sida tu nadai beparti agi.

Ku iya, kenyau parti nya betapi enggau penemu ti enda senutuk ari dalam, diatu kaul sereta kedut entara ketuai enggau kaban parti majak tegap sereta manah. Pemutus tu dipandangka lebuh maya pengawa bepilih parlimen kena bulan Mei tu tadi ke alai semua sitak ti diarika SPDP di Mas Gading, Baram, Bintulu enggau Saratok mujur magang.

Taja pia ku Balang, SPDP mega tebuka penemu enti sema Kepala Menteri ti baru, Tan Sri Adenan Satem ngembuan perambu dikena ngenegapka parti dalam komponen BN ba penyikap napi pengawa bepilih ti disadang diatur pemadu laun pan petengan taun 2016.

Ba pekara bukai, kena Hari Satu tu tadi di Miri, Balang udah nyuaka 123 iti laptop 1Malaysia ngagai redak di sitak Ba’ Kelalan.

Iya ke mega ketuai pampang SPDP Ba’ Kelalan madah, tebal ari penerima laptop nya bala nembiak sekula enggau seiku pastor gerija, Ps Loter Sakai.

Berebak enggau nya, iya mega ngelalau sida bukai besabar nganti idar diri nerima laptop nya ila.

Perintah ku iya, seruran ngemeratka rayat lalu chara meri laptop tu ulih ngelempungka tating belanja sida ke kurang penatai pemisi.

Nengah penerang kemari mega, Balang nesau kaban Kaunsil Tinggi parti nya ngambi ngulu aum ke deka diatur kena 23 Februari tu pukul 10.00 pagi ba opis parti di Jalai Badruddin, ditu.