Saturday, January 28

Tanah tinggi Baram deka nyadi kuasa ekonomi nengeri

0

Sebaka enggau Kundasang di Sabah tauka Cameron Highland di Pahang dalam timpuh lima taun agi

MIRI: Stesyen Betanam Betupi Gempung Tanah Tinggi di Ulu Baram enggau pemansang ba kandang menua nya deka nempa Bagi menua nya nyadi kuasa ekonomi tanah tinggi sebaka enggau di Kundasang Sabah tauka Cameron Highland di Pahang.

Sapit Kepala Menteri Sarawak ke mega Menteri Pemansang Menua Pesisir, Datuk Patinggi Alfred Jabu Anak Numpang pechaya juluk nya ulih dijapai nengah hab ekonomi tanah tinggi dalam timpuh lima taun ti deka datai tu ila.

Iya bejaku munyi ba aum pengarang berita di Padang Bilun Miri, sebedau nampung pejalai ngagai Genturung Pendiau Long Daloh, nyuaka lebih RM 1.4 miliun perengka atap dikena berumah ngagai 300 buah ruang bilik din.

“Pejalai ari Miri ngagai Long Beruang nengah jalai darat urung 18 nyentuk 20 jam tang ulih dipandakka ngagai enam tauka  tujuh jam,” ku iya.

Hab nya urung 350 km ari Miri, sereta udah dikelai nyadi titik pemansang menua pesisir di nengeri tu.

Stesyen Betanam Betupi Gempung Tanah Tinggi ke mungkur pemesai 1,500 ikar  nya mega deka nyadi palan pengumpul produk ti disikap enggau perengka meku sereta mungkus di Long Banga, Long Beruang enggau di Long Peluan.

“Produk nya deka digred sereta dibungkus ditu sereta dianjung ngagai makit di Miri enggau endur bukai,” ku iya.

Bario ke sepenyauh 550 kilometer ari Miri, mega deka dibuka sereta dikemansang enggau utai tanam sereta produk ti tan enggau gaya penyelap ba endur baka ba Cameron Highlands di Pahang tauka Kundasang di Sabah.

Ku Jabu, juluk perambu tu ulih dikemujur nengah pemansut asil pengelandik jari bansa Penan ti digaga ari wi, sayur enggau bungai ti engkeman enggau gaya hari ba endur nya, pekebun mit getah sereta mayuh bengkah aktiviti ekonomi ke bukai.

Pemansang infrastruktur mega udah disengkaum dalam ungkup belanja RM 64 milliun ari Perintah Besai ti deka dikena ngemanahka jalai kayu batang sereta ngaga empat iti jematan.

Aktiviti ekonomi ti deka dipejalaika Salcra iya nya kebun getah mit bansa Penan ti deka dipejalaika di Long Beruang tidipelabaka ulih ditangkal dalam timpuh tiga taun, ti ditanam ngena paun ari nurseri.

Tetiap ari 76 buah ruang bilik Penan deka diungkup   tanah 10 ikar, ti deka ngenataika pemisi RM 1,500 ninting bulan, dibanding enggau RM 200 diatu.

Ku Jabu, nya ngelui ati tikas penyeranta sereta manah amat dikena ngemunaska orang ke seranta di menua pesisir Sarawak.

Bekaul enggau bantu atap ungkup Long Daloh, iya meri terima kasih Pansar ti udah mekal sereta nambahka ungkup belanja ari perintah RM 1 milliun ngagai urung RM 1.4 milliun, ari segi perengka berumah nengah program tanggungpengawa korperat sida.

Bela bisi maya nya, Sekreteri Besai BN ke mega Menteri Muda Perrengkaguna Mensia Mayuh, Datuk Dr Stephen Rundi Utom,Sapit Sekretari Menua, Datuk Ose Murang, Senator Datuk Lihan Jok, Ketuai Komuniti Penan, Temengung Datuk Hasan Sui enggau Kaban Kunsil Nengeri Telang Usan, Dennis Ngau.