Anang nangi nguji gawa ba bidang bukai: Taib

0

Kena mih pemandai ti dipelajarka nya besemekih ba makit kereja tauka numbuh inovesyen kediri empu

// Dikarang Rengenyan Labang //

NYULUT: Tun Taib lebuh nyuaka degree ngagai seiku ari penerima tauka graduate Ijazah Kedoktoran Falsafah ba Konvokeysen Ke-19 UNIMAS, kemari.

NYULUT: Tun Taib lebuh nyuaka degree ngagai seiku ari penerima tauka graduate Ijazah Kedoktoran Falsafah ba Konvokeysen Ke-19 UNIMAS, kemari.

KOTA SAMARAHAN: Raban graduate di nengeri tu diperansang berani nguji gawa dalam bidang bukai kelimpah ari bidang ti dipelajarka sida.

Tuai Megai Menua (TYT) Sarawak, Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud madahka raban graduate patut ulih numbuhka pengawa ti bisi inovesyen.

“Ditu aku deka ngelalau raban graduate ngambika ukai semina ngiga pengawa dipelajarka aja tang patut meranika diri enggau runding deka nguji bidang bukai.

“Anang nganti orang ngiga kita gawa, tang kita patut ulih bebendar numbuhka  pengawa ti bisi inovesyen kediri empu.

“(Ambika banding) UNIMAS udah nyikap raban graduate ngena mayuh macham penemu ngambika ulih nyulut sereta ulih besemekih ba makit kereja,” ku iya.

Tun Taib ti nyadi Canselor UNIMAS mansutka penemu tu ba atur pengawa Majlis Konvokesyen Ke-19 Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) ti diatur ba Arena Gemilang, DeTAr PUTRA ditu, kemari.

Graduate patut seruran ngiga penemu, ngembuan inovasyen sereta  manah ulah sereta tegap runding awakka ulih besemekih betapi enggau sebarang pemar di dalam enggau di  menua luar, ku iya.

Nyerumba pengerami konvokesyen Ke-19 UNIMAS kemari, Tun Taib mega diberi basa nyuaka anugerah Ijazah Kehormat Doktor Pemuliharaan Alam Sekitar ngagai Kepala Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Adenan Satem.

Tun Taib kemari mega nyuaka skrol ngagai 347 iku graduate ari Pusat Pengajian Siswazah enggau 485 iku graduate degree ari Fakulti Seni Gunaan.

Kelimpah ari nya,Tun Taib mega nyuaka Anugerah Pendidikan DiRaja – Pingat Jaya Cemerlang kategori Bumiputera (Anis Afiqah Ab Aziz) enggau kategori ukai Bumiputera (Shantini A/P Ravichandar), Anugerah Canselor (Loo Qiu Xi) enggau Anugerah Pro Canselor (Kok Woon Chee).

Ba jaku pengelalu pengerami konvokesyen nya kemari, Mandal Canselor UNIMAS Professor Dato Dr Mohamad Kadim Suaidi madah, ba Konovokesyen Ke-19 UNIMAS sekali tu bisi 3,572 iku graduate prasiswazah enggau 347 iku graduate siswazah.

“Ari penyampau 347 iku graduate siswazah bisi 45 iku nerima gelar Ijazah Doktor Falsafah, lalu penyampau nya nambah tiga kali lipat dibandingka enggau taun nyin tadi bisi 16 iku.

“Ba konvokesyen ke-19 tu mega bisi raban keterubah program Ijazah Sarjana Muda Sains Sosial (Antropologi dan Sosiologi) iya nya bisi 34 iku ari Fakulti Sains Sosial ke nerima ijazah sida.

“Aku mega deka ngelalau raban graduate ngambika terus ngiga sereta nambahka penemu lalu enti bisi peluang nampung pelajar ngagai renggat ke tinggi agi,” ku Kadim.

Pengerami konvokesyen UNIMAS Ke-19 diatur dalam enam renggat berengkah 14 ngagai 17 November tu ba Dewan Tunku Abdul Rahman Putra (DeTAR PUTRA).

Sama bisi datai ngulu pengerami nya kemari, Sapit Kepala Menteri ti mega Pro Canselor UNIMAS Datuk Patinggi Tan Sri Alfred Jabu Numpang, Chairman Lembaga Pengarah Universiti Datu Dr. Hatta Solhi enggau ke bukai.