Rakup polis, rayat senjata bisa ngemunas jenayah

0

Pemancha Badi mega muji pemagas, dedikasi, komitmen polis dalam pengawa sida, minta rayat terus nyukung

KAPIT: Kerejasama enggau rakup entara raban bansa enggau polis di Kapit berupai mujur ngujungka menua Kapit likun, kelebih agi pengelikun ari jenayah.Pemanah kaul mensia mayuh, kelebih agi bala ba raban bansa ba nengeri Kapit enggau sida polis nya besai bendar reti kena nyeliahka ulah jenayah, lalu nentuka kandang menua Kapit, kelebih agi ba nengeri Kapit enggau tisau nengeri lepas ari mayuh ulah jenayah.

“Diatu mensia mayuh di Kapit jarang endar ninga bisi ulah jenayah nyadi, lalu pia mega dalam berapa taun ke udah, nadai kitai entu ninga kempelin rayat mayuh tauka ari sebarang orang pasal sida ari PDRM ditu, lalu tu meh siti kelaie enggau tanda ke manah kena kitai nyingkang ngagai taun baru, iya nya kaul enggau gempung ati ti manah sereta tegut entara rayat mayuh enggau sida penerit adat, iya bala polis ke udah ngujungka sida diberi basa, diberi pengarap ulih rayat. Lalu pekara tu nentuka pengelikun ti terus betambah manah, lalu enti kitai likun, kitai mega mudah deka mansang, lalu bala orang ke bedagang tetap deka maju ga dalam dagang sida,” ku ketuai raban bansa Melayu enggau Islam, Pemancha Badi Nuawi.

Iya madah, bala polis endang udah berupai naka ulih bejalaika tanggung pengawa nyadi penerit adat sereta penjaga pengelikun rayat mayuh di Kapit, kelimpah ari negika atur terit ba mayuh bengkah pekara ditu.

“Enda baka dulu menya, polis di Kapit ditu endang sebagi ari komuniti enggau raban bansa, nya alai sida endang mudah bekelala, begulai enggau mensia mayuh ditu, lalu ngujungka sida diberi pengarap, dikarapka mensia mayuh dalam pengawa sida, ngujungka rayat bisi konfiden ka sida, lalu tu meh pekara ke manah ka semua kitai rayat mayuh di Kapit, ukai mina bala kami bansa Melayu tang semua raban bansa baka Cina enggau Iban enggau raban bansa bukai mega,” ku Badi.

Iya mega meri besai terima kasih ngagai raban bansa di Kapit ke udah meri sukung penuh ngagai bala sida polis di Kapit baka ke ngelamatu. Pekara ke bakanya besai bendar reti, ku iya, laban beduduk ari nya, sida polis pan mudah agi sereta bisi agi pengarap ka diri empu dalam pengawa sida.

“Lalu enti kitai terus begempung baka jam kediatu, menua Kapit tu tetap terus deka tan dalam pengelikun enggau pengelantang,” ku iya.

Badi madah, bala raban bansa endang muji pemagas enggau pengeran bala sida polis ngereja pengawa ka penguntung semua rayat. Iya ngarika semua raban bansa di Kapit muji komitmen, disiplin enggau dedikasi bala sida polis dalam bejalaika pengawa sida.

“Laban rayat ke bekempit bendar enggau polis, laban sama bisi pengarap ka pangan, nya alai diatu kitai meda udah jauh kurang bendar ulah jenayah ba menua kitai ditu, nya alai bala sida polis patut diberi puji dalam pemujur ngurangka jenayah ba Kapit ditu,” ku iya.

Badi mansutka jaku nya ba pengerami ‘Makai Lemai Meri Terima Kasih’ ari sida kaban PERKEP (Kelab Sosial, Welfare enggau Rekreasi Polis) ditu ba siti palan makai ba Jalai Pengulu Nyanggau.

Bala pemesai polis ke bisi datai ba pengerami nya nyengkaum ketuai Unit Tasat Jenayah (UTJ) ASP Chiew Swee Kee, Ketuai Inspektor Oi Kwoi Kee, Inspektor Nazrol Bongsu, Inspektor Gilbert Cinhin, Serjin Getah sereta enggau Serjin Jiden Raweng.

Sama bisi datai mega, bekau Temenggong Sng Chee Eng, Pengulu Stewart Sawing, Pengulu Jampi, Pengulu Satim Morshiden, Pengulu Enggin Nyipa, Kapitan Yong Thu Fook, Tuai Kampung Abdul Latiff Mahmuddin, Kr Tan Peng Chuan, Kr Jason Yeo sereta sekeda bala tukay enggau pemesai bukai di Kapit ditu.

Kena ngujungka jaku iya, Badi sekali agi minta bala raban bansa di Kapit terus begempung sereta berakup enggau polis awakka sida terus diau dalam pengelikun enggau pemansang.